De kracht van het NU!

De kracht van het NU!Eckhart Tolle stelt in zijn boek “De kracht van het NU” dat er niets anders is dan het NU. Deze stelling was een enorme ‘eye opener’ voor mij, omdat ik mij op dat moment helemaal niet bewust was van mijn gedachten. Ze hoorden er gewoon bij en dat het vaak druk was in mijn hoofd nam ik op de koop toe. Toen ik mijn eigen gedachten ging “observeren”, kwam ik er achter hoe mijn gedachten vaak een loopje met mij namen en dat ik mij daar niet bepaald beter van ging voelen. Die wetenschap was een eerste stap in de ontwikkeling van mijn bewustzijn.

Het intellect

Het intellect, ons denken maakt ons als mensen uniek. Hierdoor hebben we een vrije wil, kunnen we keuzes maken en kunnen we ons intellect inzetten om te lezen, te schrijven en te praten. Het oeverloze denken over allerhande zaken en problemen krijgen we er “gratis” bij. Mensen die niet in het NU leven hebben vaak niet eens door dat dit denken ze enorm belemmert. Het denken over vroeger en de zorgen over de toekomst neemt zoveel ruimte in, dat het op die manier onmogelijk wordt om iets nieuws te leren. Ik zal dit illustreren aan de hand van een voorbeeld.

Een professor van de universiteit ging bij een bekende Zen-meester op bezoek. Terwijl de Zen-meester thee inschonk praatte de professor over Zen. De Zen-meester schonk de kom vol tot de rand en bleef daarna doorschenken. De professor keek naar de kom die overstroomde, tot hij zich niet langer kon beheersen. “Stop de kom is helemaal vol, er kan niets meer bij”, stamelde de professor. “U bent net als deze kom thee” antwoordde de Zen-meester. “Hoe kan ik u Zen laten zien als u niet eerst uw hoofd leegmaakt”.

Door (on)bewust vast te houden aan het gedachtegoed uit onze jeugd en door beperkende gedachten uit het verleden als een film steeds opnieuw te beleven leef je in het verleden. Ook zorgen over de toekomst halen je uit het NU. Als je je bedenkt dat het verleden en heden niet bestaan, mis je een groot deel van het huidige moment.

Kracht van nu

Het verleden

Gedachten die voortkomen uit negatieve ervaringen uit het verleden, kun je oplossen door ze bij de bron, de oorzaak aan te pakken. Ervaringen worden opgeslagen in je systeem, in je onderbewuste. Ik zal een voorbeeld geven.

Als je hebt leren autorijden, hoef je vrijwel niet meer na te denken hoe je het moet doen (behalve op de weg letten natuurlijk). Dit is een goed voorbeeld hoe iets dat je hebt geleerd (nl. autorijden) zich in je systeem (je onderbewuste) heeft opgeslagen. Het gaat op den duur vrijwel automatisch. Op dezelfde manier gaat dit met negatieve ervaringen uit het verleden waar je nu nog door wordt beperkt, deze worden ook opgeslagen in je systeem. Op het moment dat je (jaren later) iets soortgelijks meemaakt, komt er een signaal, een trigger uit je onderbewuste die daar op reageert (je wordt rood, krijgt angstzweet, wordt boos etc.) en waarop je op dat moment geen invloed hebt. Je gedrag is dus het gevolg van de ballast die in je systeem (onderbewuste) ligt opgeslagen. Door deze ballast uit je systeem te halen, het in je onderbewuste “op te lossen”, verandert je gedrag moeiteloos mee en hoef je niet steeds je best te doen je gedrag te veranderen. Wat overigens toch al niet lukte, want (hardnekkig) gedrag is moeilijk te veranderen.

De toekomst

Zodra je je ballast uit het verleden (uit je onderbewuste) hebt opgeruimd, zullen de gedachten over de toekomst ook veel minder of zelfs geheel niet aan de orde zijn. Er is wel bewustwording voor nodig en het besef om te gaan veranderen. Want: “wie doet wat hij altijd deed, krijgt wat hij altijd kreeg”, kortom als je niet bereid bent te veranderen zal dit ook niet gebeuren, hoeveel boeken je ook leest en hoeveel theorieën je ook volgt. Het oplossen in je onderbewuste zorgt er voor dat je ook echt kunt veranderen (dit lukte voorheen niet door alle triggers, gevoelens en emoties die zich in het verleden hadden opgeslagen). Nu je dit wel kunt is het natuurlijk zaak om dit ook in de praktijk te brengen en je bewust te zijn van je doen en laten in het NU.

Het zorgen voor meer bewustwording en het opruimen van oude ballast uit het verleden kan met de unieke manier van intrapersoonlijke communicatie. In deze methodiek wordt gekeken naar wat je drijft en wat je beperkt in het leven en wat de onderliggende oorzaak is van je beperkende gedrag. Door middel van oefeningen ben je stap voor stap in staat een blijer, vrijer en effectiever leven te leiden.

Meer weten? Kijk dan op: Gelukkiger leven

of neem geheel vrijblijvend contact op met Evelien op contact@evelienbrand.nl of 06-48057472.

Reactie plaatsen