Gedachten, lust of last?

gedachten

Dankzij onze hersenen kunnen wij lezen, praten en nadenken en daardoor zijn wij mensen uniek (“ik denk dus ik ben”, zei de filosoof René Descartes in de 17e eeuw). Een uitspraak die stof gaf tot nadenken en later door filosofen in twijfel werd getrokken.

Dankzij onze hersenen kunnen wij lezen, praten en nadenken en daardoor zijn wij mensen uniek. Dankzij onze hersenen en ons denken hebben wij keuzevrijheid. Die keuzevrijheid is in de loop der tijd steeds groter geworden en heeft het leven ook gecompliceerder gemaakt. Er is meer om over na te denken, er is meer keuzevrijheid en we hebben door de decennia heen meer met stress te maken gekregen.

De druk op ons als mens (en met name in de westerse wereld) is enorm toegenomen en er wordt meer van ons verwacht dan ooit. En misschien verwachten wij ook wel meer van het leven dan de mensen van vroeger en kunnen wij in deze tijd waar alles te koop is, niet accepteren dat “het leven” en “geluk” niet te koop is.  Nu wij in een tijd leven dat onze eerste levensbehoeften vervuld zijn, is er meer tijd voor andere zaken.

Dit wil overigens niet zeggen dat we het in de loop der tijd rustiger hebben gekregen. Ondanks de auto, wasmachine en mobiele telefoon is het leven steeds drukker in plaats van rustiger geworden. En dit in zeer korte tijd (zeker wanneer we bedenken dat iemand een eeuw geleden  de hele week met het huishouden en kinderen bezig was). Toch gaf dit werk ook rust als je bekijkt hoe wij nu ons leven inrichten.

Een blik op de cijfers bevestigt dit beeld. Het aantal mensen met stress, depressieve klachten, angststoornissen etc. is enorm toegenomen. Eigenlijk weten we dit ook wel, alleen hoe kun je hier nu daadwerkelijk verandering in aanbrengen.

Als je de cijfers bekijkt, klopt dit ook wel. Het aantal mensen met stress, depressieve klachten angststoornissen etc. is alleen maar toegenomen. Eigenlijk weten we dit ook wel, alleen hoe kun je hier nu daadwerkelijk verandering in aanbrengen.

Allereerst is er bewustzijn nodig:

  1. Wees je ervan bewust dat je geen positieve en negatieve gedachte op het zelfde moment kunt hebben;
  2. Realiseer je dat als je doet wat je altijd deed, je krijgt wat je altijd kreeg, dus wees bereid te veranderen;
  3. Loop elke dag in de natuur en wees je daarbij bewust van je houding (een houding met je hoofd en kin omhoog is belangrijk). Ook rustig baantjes trekken in het zwembad helpt om het patroon van negatieve gedachten te doorbreken;
  4. Neem je verantwoordelijkheid en leg die niet bij een ander neer;
  5. Wees dankbaar voor alles in je leven en wees je bewust van je successen (ook al zijn ze in jouw ogen klein);
  6. Pak je problemen uit het verleden aan.

Bewust van je gedachten

Wees je ervan bewust…

Wees je bewust dat als je het anders in je leven wilt, je het zelf anders aan moet pakken. Zet voor jezelf op een rijtje wat voor jou belangrijk is en welke stappen je daarvoor kunt zetten. Richt je op het positieve en laat de welbekende “beren op de weg” even thuis. Stel daarbij reële doelen. Uitdagend, maar wel realistisch. Ook een kleine stap is een stap in de goede richting. Tenslotte maken vele kleine stappen een grote beweging op de goede weg.

Wees bereid te veranderen

Dit was voor mij ooit een enorme “eye-opener”.  Met de keuzevrijheid hebben we ook de keuze om onze gedachten te kiezen. De eerste stap is het bewustzijn van onze gedachten. Daarna kan je kiezen voor een andere, positieve gedachte. Misschien lukt dit niet meteen, maar ook hiervoor geldt: oefening baart kunst!

Negatieve gedachten doorbreken

De toekomst ligt letterlijk voor je. Mensen met sombere gedachten kijken vaak naar de grond , terwijl je als je rechtop loopt, met je kin enigszins omhoog, je gericht bent op dit moment, het NU. Wees je bewust van je houding! Loop met de juiste houding zo veel mogelijk buiten. Ook rustig zwemmen in de schoolslag met je kin boven de horizon helpt je het patroon van sombere gedachten te doorbreken.

Neem je verantwoordelijkheid

We zijn verantwoordelijk voor al ons doen en laten. Jij bent verantwoordelijk voor jouw leven en ik voor het mijne. Ofwel: je bent voor het oplossen van jouw problemen niet afhankelijk van een ander. Je hebt misschien de neiging om te zeggen: ja maar…..als hij, als zij. Toch reikt deze manier van praten en denken niet de oplossing aan. Neem de verantwoordelijkheid en wordt daarmee (weer) de schepper van je eigen leven.

Wees dankbaar

Dankbaarheid is een groot goed en heeft meer invloed op ons leven dan we vaak denken. Door je bewust te zijn van al het goede in je leven, kies je er als het ware voor om je roze bril op te zetten i.p.v. je donkere. Ga je je glas half vol zien, i.p.v. half leeg. Dit is een kunst: de kunst om het positieve in het leven te zien, dit te omarmen en hier dankbaar voor te zijn.

Pak je problemen aan

Problemen uit het verleden hebben te maken met opgeslagen gevoelens en emoties.  Soms weet je de oorzaak nog wel, maar het komt ook  voor dat gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in het verleden en dat je je de gebeurtenis niet meer herinnert. Helaas is de aanleiding, “de trigger” er nog wel. Hoewel we vaak denken dat ons ratio, ons gedrag bepaalt, is dit in veel mindere mate het geval dan we vermoeden . In de realiteit wordt veel van ons gedrag bepaald door de emoties, de triggers uit het verleden. Die liggen opgeslagen in “ons systeem, ons onderbewuste” en zodra zich een situatie voordoet die in het (verre) verleden als beangstigend of traumatisch werd ervaren zal het onderbewuste reageren door middel van emoties en komt tot uiting in ons gedrag. De heftigheid van deze emoties worden mede bepaald door de mate waarin gevoelens en emoties in het verleden zijn genegeerd of weggedrukt.

Gelukkig is het mogelijk om wat ooit in ons systeem (ons onderbewuste) is opgeslagen ook weer te resetten of te neutraliseren. Dit kan door middel van intrapersoonlijke communicatie, ofwel communicatie met je onderbewuste. We gaan daarbij met de kern van het probleem aan de slag, namelijk je innerlijke overtuigingen. Het gedrag is niet het probleem, het gedrag is het gevolg van een dieper liggend probleem, je overtuiging. Door de triggers uit het verleden te neutraliseren zal het gedrag veranderen. Dit doen we door een stuk bewustwording over je handelen en door middel van oefeningen. Gedrag is met wilskracht vrij moeilijk aan te pakken als er allerlei gevoelens (verdriet, boosheid etc.) de kop op steken die bepalend zijn voor dat gedrag. Pas als de triggers zijn weggenomen kan het onderbewuste “tot rust komen”en kun je een onafhankelijk, vrij, blij en effectief leven leiden.

Meer weten? Mail naar: contact@evelienbrand.nl of bel: 06-48057472

Reactie plaatsen