Het uiten van gevoelens

gevoelens-in-een-cartoonOnlangs las ik een onderzoek naar het verband tussen geluk enerzijds en een extravert of introvert karakter anderzijds. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat extraverte mensen het belangrijk vinden om zichzelf te zijn en geen druk voelen vanuit de samenleving.

 

Hier een samenvatting van dat onderzoek:

In een heleboel culturen lijken mensen zich gelukkiger te voelen als ze zich extravert gedragen. Ze zijn ook blijer als ze het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn.
Eerder onderzoek toonde al aan dat wanneer introverte mensen, extravert gedrag vertonen ze zich gelukkiger voelen. Uit nieuw onderzoek komt nu naar voren dat dit geldt voor allerlei culturen. Ook in landen waar individualisme en onafhankelijkheid niet zo belangrijk zijn, zoals Japan of de Filipijnen rapporteren mensen meer positieve emoties als ze zich extraverter opstellen.
Verder blijkt uit het onderzoek dat mensen het erg belangrijk vinden om zichzelf te kunnen zijn en geen druk te voelen vanuit de omgeving. Ze zijn dan extraverter, consciëntieuzer, vriendelijker en stabieler. Ook staan ze meer open voor nieuwe ervaringen.

Voor het onderzoek is de bekende Big Five persoonlijkheidstest gebruikt. Deze test geeft mensen een score op vijf dimensies, die samen het karakter bepalen. Zo is er de dimensie introvert versus extravert. De meeste mensen scoren daarbij in het midden: ze hebben van beide wel wat. De Big Five blijkt overal ter wereld tot dezelfde resultaten te leiden.
Een van de onderzoekers pleit voor het stimuleren van extravert gedrag. Positieve gevoelens zouden immers goed zijn voor de gezondheid.
In hoeverre je je gevoelens uit is deels cultuur gebonden. Inwoners van bijvoorbeeld Italië bestempelen wij vaak als extravert. Zij staan er bekend om dat zij geen blad voor de mond nemen en een gepassioneerd leven leiden. Zeggen waar het op staat is fijn, zolang je maar controle hebt over je woorden en daden. Als we aan bepaalde zuidelijke culturen denken, denken we ook vaak aan gedrag van ‘heethoofden’. Mensen die snel boos zijn en dit ook zeer extravert uiten. Als je een heetgebakerd persoon voor je hebt, dan weet je niet waar de persoon toe in staat is en zal je niet het gevoel hebben dat je een gelijkwaardig gesprek met die persoon kunt voeren. Noemen we dit gedrag ook extravert? Iemand die boos wordt heeft zijn emoties niet onder controle en zeggen vaak dingen waar ze later spijt van hebben. Kortom, als je je emoties niet onder controle hebt kun je nooit effectief communiceren.

Extravert, in mijn ogen betekent dat vooral dat je zegt wat je wilt zeggen, zonder bang te zijn wat de ander daarvan vindt. Je bent in dat geval dus onafhankelijk van de ander. Als het nodig is om een boodschap aan iemand over te brengen, is het belangrijk om dat te doen, omdat je op die manier ‘de lucht klaart’. Het doet er in wezen ook niet toe of een ander het met je eens is. Als je spreekt vanuit de “ik” vorm, spreek je vanuit jezelf en val je een ander ook niet aan. Het enige wat je doet is aangeven wat jouw boodschap is, ongeacht de reactie van de ander. Als je dat kunt ben je onafhankelijk en heb je respect voor de ander.

Gevoelens kunnen uiten

Daarnaast heb je ook culturen die wij als introvert typeren. Veelal mensen – en met name vrouwen – uit Aziatische culturen. Als je deze mensen iets vraagt zullen ze maar minimaal antwoord geven. Ik heb een aantal maal door Azië gereisd en vroeg mij regelmatig af of iemand nu ja of nee zei. Wij zien dit als een gedienstige houding waar wij als Nederlanders niet altijd raad mee weten. Ook hier is het deels cultureel bepaald en zie je dat als mensen in een ander land opgroeien ze ook de gewoontes van dat land overnemen. Zo zag ik laatst een Aziatische vrouw op TV, die heel krachtig haar standpunt duidelijk wist te maken, ze woonde al haar hele leven in Nederland en kon zich prima uiten.

Toch heeft elke medaille twee kanten. Het positieve dat ik in Azië heb ervaren is dat mensen een bepaalde mate van tolerantie hebben. Als je niet (zoals Nederlanders) zo “rap van tong” bent, heeft dat ook voordelen. Nederlanders hebben snel hun mening klaar over allerhande zaken en mensen en dit kan tot conflicten leiden. Dit is vaak het geval als je je mening verkondigt zonder te verifiëren of hetgeen je gehoord hebt wel klopt. In dat geval leidt een gebrekkige communicatie tot problemen.

 

In mijn praktijk loop ik tegen beide type mensen aan, zowel extravert als introvert. Beide types komen naar mij toe omdat ze hun problemen opgelost willen hebben en daarbij maakt het weinig uit of ze introvert of extravert zijn. Wat ze gemeen hebben is dat het draait om het uiten van gevoelens. De één doet dat misschien net wat te gemakkelijk en de ander wat minder gemakkelijk. Vaak hangt dit gedrag samen met ‘jezelf kunnen zijn’ (of niet). Klanten vertellen mij wel eens ze zich in bepaalde situaties niet zichzelf kunnen zijn. Wat dit eigenlijk wil zeggen is dat je je niet op je gemak voelt in een bepaalde situatie, of bij bepaalde mensen. Dit kan twee dingen betekenen:

1. je krijgt gevoelens en signalen die aangeven of een bepaalde situatie goed voor jou is of juist niet (je intuïtie);

2. je krijgt signalen die betrekking hebben op het verleden. Je hebt in het verleden iets soortgelijks meegemaakt en daar reageer je nu op.

Reageer jij op je intuïtie?

Ad 1. Als je goed luistert naar de signalen, dan voel je of je de juiste beslissing neemt. Je hoort mensen die vertellen over successen vaak zeggen: “Het voelde gewoon goed”. Deze signalen zijn als het ware cadeautjes die je krijgt aangereikt. Het is de kunst om er alert op te zijn en deze signalen serieus te nemen, ook als ze aangeven iets niet te doen, terwijl jij het wel wilt. Zo ken ik mensen die een huis kochten, terwijl hun gevoel aangaf het niet te doen, maar ze door het verstand met verscheidene argumenten toch over de streep gingen. Uiteindelijk bleek het huis allerlei verborgen gebreken te hebben, wat deze mensen uiteindelijk veel tijd en energie kostte.

Bij dieren noemen we het instinct. Dit is bij dieren zeer goed ontwikkeld. Zo weten vogels wanneer en hoe ze naar het zuiden moeten vliegen, hun instinct helpt ze daarbij. Zo is het bijzonder om te weten dat er tijdens de tsunami in Azië vrijwel geen dieren gestorven zijn (dieren die opgesloten zaten daargelaten). De dieren voelden feilloos aan wat er ging gebeuren en dat ze het hogerop moesten zoeken. Wij mensen zijn in de loop van de eeuwen steeds meer op ons brein gaan vertrouwen i.p.v. op ons gevoel, met alle gevolgen van dien. We zijn als het ware onze innerlijke kompas kwijt geraakt.

Toch krijgen mensen ook signalen dat het ergens niet pluis is, maar de ene persoon luistert beter naar dit gevoel dan de ander en heeft het daardoor ook beter ontwikkelt. Als je je gevoelens negeert kom je in de problemen, want je gevoel heeft over het algemeen bij het rechte eind (of je hebt je gevoel nog niet zo goed ontwikkeld, waardoor de signalen niet of niet zo sterk binnenkomen). Zo ken ik een verhaal van een persoon die een slaatje voorgeschoteld kreeg, maar het gevoel kreeg dit beter niet te kunnen eten. Omdat iedereen om hem heen het slaatje toch at en het er lekker uitzag besloot hij het toch te eten. Hij was de enige persoon die last van zijn buik kreeg na het eten van het slaatje.

Gevoel uiten

Reageer jij op je verleden?

Ad 2. Het kan ook zijn dat je andere signalen krijgt. Signalen die te maken hebben met gebeurtenissen uit het verleden. Ons onderbewuste is het deel dat onze processen automatiseert. Dat is fijn, want dan hoeven we niet zo veel na te denken bij wat we doen. Het onderbewuste (je kunt je onderbewuste zien als een soort databank waar ervaringen liggen opgeslagen) zorgt bijvoorbeeld voor onze ademhaling, daar hoeven we niet bij na te denken.

Of het oppakken van een pen. Een baby moet dat nog leren, maar als volwassene gaat dat automatisch, dat heb je in je onderbewuste, je databank opgeslagen. Zelfs iets wat gecompliceerder is, zoals autorijden, kan na enige rijervaring vrijwel op de automatische piloot. Wat niet weg neemt dat je nog wel je aandacht bij het verkeer moet houden, maar puur het autorijden kan grotendeels ontspannen en automatisch gaan. Heel nuttig dus. Maar in het onderbewuste ligt ook onze geschiedenis opgeslagen. Fijne en minder fijne emoties waarvan we soms de oorsprong niet meer kennen.

Deze gebeurtenissen worden in het onderbewuste als overtuigingen opgeslagen en zitten als het ware “in je systeem”. Wij zijn een product van ons verleden en ons gedrag vloeit voort uit deze ervaringen die we in het verleden hebben opgedaan. Zeg maar oorzaak (= je ervaringen uit het verleden die zich hebben omgezet in overtuigingen) en gevolg (= je gedrag). Als je de oorzaak van je gedrag wegneemt, nl. de onderliggende overtuigingen die je in de loop der jaren hebt opgedaan en deze omzet in voor jou ondersteunende overtuigingen, verandert je gedrag gemakkelijk mee.

Het aanpakken van de oorzaak, de overtuigingen die je hinderen voluit te leven, kun je omzetten in voor jou nuttige overtuigingen. Dit kan met Intrapersoonlijke communicatie, zeg maar communicatie met je innerlijk, met je onderbewuste. Dit kan snel en effectief. In de regel heb je aan zes uur (intake + vier werksessies met oefeningen), genoeg om je belemmerende overtuigingen te neutraliseren. Hierdoor kun je een onafhankelijk, blij, vrij, effectief en gelukkig leven leiden. Dat heb ik zelf mogen ervaren en dat gun ik iedereen.

Meer weten? Bel vrijblijvend met Evelien op: 06-48057472

Reactie plaatsen