Keuze stress
Geen keuzes kunnen maken, spijt hebben van je keuze, twijfelen of het wel de...
Problemen met autoriteit
Ik kom nogal eens mensen tegen die problemen hebben met autoriteit. Opkijken...
Balans werk/privé
Mensen nemen hun werk en privé problemen mee naar het werk en van werk...
Stress en lichamelijke klachten
Stress is een van de grootste ziekte veroorzakers. Zelf ben ik van mening dat je...
Vreugde ervaren
Levensvreugde ervaren is voor de een heel zelfsprekend en voor de ander een...
Onvermogen om te veranderen
Met onvermogen bedoel ik dat een mens wel anders wil, maar niet anders kan. Als...
Ziekteverzuim
Als het bedrijf een te hoog ziekteverzuim heeft, kan dit verschillende oorzaken...
Contact maken
Contact maken is essentieel voor ons als mens. Er zijn wel eens kinderen...
In het NU leven
Eckart Tolle zegt het steeds weer, “er is alleen het NU”. Ja hoor ik...
Floreren, je volle potentieel benutten
Dit betekent dat je doet waar je goed in bent. Soms zijn er nieuwe uitdagingen...
Persoonlijke ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling zorgt voor bewustwording en ontplooiing. Pas als je...
Levensgeluk
Levensgeluk is een abstract begrip. Waar de een gelukkig van wordt, wordt de...
Voor jezelf opkomen
Opkomen voor jezelf, wordt vaak gezien als assertief zijn, ten koste van een...
Uitstelgedrag
Uitstellen, niet kunnen kiezen, angst voor de verkeerde keuze (daarvan wakker...
Levenslust, levensplezier
Onder levenslust versta ik dat je zin hebt in de dag, in wat er komen gaat. Zin...
We zijn een product van ons verleden
We zijn allemaal een product van ons verleden. Wij mensen hebben patronen van...
Vergeving
Vergeving wordt vaak gezien als het goedkeuren van de daad van de ander, terwijl...
Spreekangst
Spreekangst: angst om te spreken voor een groep of in een vergadering kan een...
Omgaan met conflicten
Er zijn verschillende manieren om naar conflicten te kijken. Als je naar...
Checklist
Checklist. De checklist maakt duidelijk of je onafhankelijk door het leven gaat....
Afhankelijkheid/onafhankelijkheid
Afhankelijkheid : kinderen zijn afhankelijk van hun ouders om te overleven....
Kort traject van coaching
Het oplossen van problemen hoeft geen lang traject te zijn. Als je je problemen...
Kracht
Kracht zit ‘m in het op het juiste moment kracht zetten en op het juiste...
levensenergie
Levensenergie: de mens en de natuur zijn perfect geboren. Alles klopt tot op een...
Persoonlijke groei
Persoonlijke groei: in de natuur is het zo dat iets of groeit of doodgaat. Iets...
Levensproblemen, problemen die steeds terugkeren
Levensproblemen: levensproblemen zijn problemen die steeds weer terugkeren. Dan...
Nee zeggen, grenzen aangeven
Nee zeggen: het is belangrijk om nee te kunnen zeggen. Nee zeggen wordt door...
De gevolgen van pesten
Pesten bij volwassenen is een groot probleem in Nederland. Duizenden mensen in...
Fysieke problemen
Fysieke problemen kunnen verschillende oorzaken hebben en fysieke problemen zijn...
Relatieproblemen
Relatieproblemen komen veelvuldig voor, zeker in onzekere en moeilijke tijden,...
Faalangst
Angst om te falen, is in feite een diep gewortelde angst om fouten te maken....
Blokkade, je geblokkeerd voelen
Een blokkade is een gevoel waarin je letterlijk wordt belemmerd in je gedrag. Je...
Depressie, somberheid
Mensen zijn niet depressief, maar doen depressief. Het levert misschien wel...
Angst
Er zijn vele soorten angst, maar om het eenvoudig te houden zijn er drie soorten...