Omgaan met conflicten

Omgaan met conflicten

Er zijn verschillende manieren om naar conflicten te kijken. Als je naar conflicten kijkt zie je vaak twee mensen lijnrecht tegenover elkaar staan, met verschillende denkbeelden en belangen. Als je weer de mens achter het gedrag en de woorden weet te zien, kun je vaak weer anders naar de zaken kijken. 

Ook hier is de communicatie belangrijk, want hier is het ergens mis gegaan. Zijn beide partijen vooral aan het “zenden”, d.w.z. hun eigen boodschap aan het verkondigen? Of wordt er ook daadwerkelijk geluisterd? Hoe je dat herkent? Mensen die echt luisteren stellen vragen, om zaken helder te krijgen. Pas als beide partijen bereid zijn te luisteren kan er op de inhoud worden ingegaan. Wat verwachten wij van elkaar en welke afspraken maken wij daarover.

Reactie plaatsen