Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Als het bedrijf een te hoog ziekteverzuim heeft, kan dit verschillende oorzaken hebben. Het kan gaan om lichamelijk zwaar werk, waardoor mensen bijv. rug of nekklachten hebben. De laatste jaren doen bedrijven veel aan het voorkomen van dit soort klachten en zijn de omstandigheden veel verbetert.

De laatste jaren zijn het aantal psychische klachten enorm toegenomen. En gezien het feit dat de werkgever steeds meer aansprakelijk is, zijn de kosten hiervoor ook aanzienlijk toegenomen. Om deze klachten te voorkomen is het essentieel om oog te hebben voor de symptomen die hiermee gemoeid gaan.

Verandering van gedrag (zichtbare stress, niet aankunnen van het werk, chaos, communicatieproblemen, problemen in de thuissituatie etc. ) Het helpt om mensen de mogelijkheid te bieden om iets aan deze problemen te doen. Door het bij de kern aan te pakken zullen mensen blijvende gedragsveranderingen laten zien.

Symptoombestrijding helpt niet, omdat mensen vroeg of laat weer in dezelfde valkuilen terecht komen. Als mensen ECHT grenzen kunnen aangeven (in alle situaties) en rustig met feedback om kunnen gaan, heb je de stress factor al met 50% omlaag gebracht. Zodra mensen kunnen communiceren zonder emotie, betekent dit dat ze authentieker communiceren. Dit merkt de medewerker zelf, maar ook zijn collega, baas en familie.
Reactie plaatsen