Hoe beperkende (kinderlijke) overtuigingen ons leven negatief beïnvloeden
12 december 2013 

Hoe beperkende (kinderlijke) overtuigingen ons leven negatief beïnvloeden

Als we geboren worden, zijn we afhankelijk van onze ouders om te overleven. Dit is ons instinct, onze intuïtie en onze overtuiging. Het is diepgeworteld en dat is maar goed ook, want dat maakt onze overlevingskans als klein mensje een stuk groter. Een kind ervaart die afhankelijkheid het sterkst vanaf de geboorte tot ongeveer zijn vijfde levensjaar. Deze afhankelijkheid is bij een klein kind zo belangrijk voor zijn overleving, dat die al is ingebakken bij de geboorte. Hoe anders is dat bijvoorbeeld bij zeeschildpadden die op de juiste plaats hun eieren leggen en vervolgens in zee verdwijnen om niet meer terug te keren.

Als mensen zich van baby tot volwassenen ontwikkelen, verandert hun identiteit mee, als het goed is. Dat wil zeggen dat kinderlijke overtuigingen (dienen te) worden omgezet in volwassen overtuigingen. In het bijzonder overtuigingen met betrekking tot de identiteit. Bij volwassenen met problemen (problemen in relatie met de omgeving, ofwel relatieproblemen) is deze afhankelijke overtuiging nooit omgezet naar een volwassen overtuiging, ofwel een onafhankelijk mensbeeld.

Volwassenen en jong volwassenen die deze afhankelijke overtuiging nooit hebben losgelaten hebben moeite met bijv. nee zeggen. Deze mensen willen het namelijk graag goed doen in de ogen van anderen en verliezen hun eigen wensen en behoeften daarbij vaak uit het oog.

Ook vinden mensen met (relatie) problemen het moeilijk om met kritiek om te gaan. Ze voelen zich persoonlijk bekritiseerd, terwijl het om het gedrag of het handelen gaat. De kritiek wordt vaak persoonlijk opgevat en de persoon reageert defensief. De persoon laat zich het leven zuur maken, i.p.v. adequaat met kritiek om kunnen gaan. Dit wil zeggen, te leren waar wat van te leren valt en de rest naast je neer te leggen.

De overtuigingen die iemands identiteit bepalen heten basisovertuigingen en zijn te vinden (zie het schema volgens de systeemtheorie van Gregory Bateson) binnen het niveau van de identiteit.

piramide

Pyramide-model van Gregory Bateson, uitgewerkt door Robert Dilts

 

Het gaat hierbij immers om wie je bent,  je identiteit. Zij vormen je diepste laag van overtuigingen en bepalen je totale gedrag. Om overtuigingen op te lossen kun je dit op gedragsniveau doen, maar het is veel effectiever om dit op overtuigingenniveau te doen en met name overtuigingen op identiteitsniveau. Want als je op identiteitsniveau dingen kan “resetten”, gaat het gedrag als het ware “automatisch” mee. Iemand hoeft daar niet veel meer aan te doen. Dit “resetten” op identiteitsniveau kan met behulp van intrapersoonlijke communicatie.

Wat is intrapersoonlijke communicatie?

Intrapersoonlijke communicatie betekent communicatie met jezelf, met je onderbewuste. Deze methodiek is gebaseerd op de wetenschap van de duizend jaar oude Hawaiiaanse Hunafilosofie, de Ho’oponopono). Daar gaat men ervan uit dat een mens uit drie delen bestaat.

  1. het hogerbewuste: het deel dat alwetend en zonder oordeel is.
  2. het waakbewustzijn: het denken, het intellect, de wil
  3. het onderbewuste: het deel in jou dat je bloed laat stromen, je hart laat kloppen en waar je emoties vandaan komen

Volgens de Hunafilosofie is de relatie met je onderbewuste van essentieel belang. Als je weinig aandacht aan je gevoelens uit je onderbewuste schenkt zullen gevoelens die niet  herkend en erkend worden in het zogenaamde stressemmertje belanden. Het explosieve van emoties wordt veroorzaakt doordat in verleden gevoelens niet zijn herkend en in het stressemmertje zijn opgeslagen. Wellicht werd je wel geconfronteerd met de emotie, maar slaagde je erin deze te onderdrukken. Daardoor werd de emotie aan het stressemmertje toegevoegd. Als het stressemmertje vol is, kan er een heftige emotie ontstaan, we noemen dit de vaak gehoorde ….laatste druppel. Er ontstaat een emotie die heftiger is, dan je bij de situatie zou verwachten.

Stressemmer overlopen door beperkende gedachten

Gebeurtenissen uit het verleden worden als overtuigingen opgeslagen in het onderbewuste. Van sommige situaties weet je het, maar vaak weet je niet wat de gebeurtenis inhield. Veel overtuigingen ontstaan voor het vijfde levensjaar. Als een kind van twee jaar oud, bijvoorbeeld in de box zit en zijn moeder gaat naar boven om het jongere zusje uit bed te halen, kan het kind in de box zich verlaten voelen. Hij gaat huilen, maar de moeder hoort hem niet, of denkt: “ik ben zo klaar en kom er zo aan”. Dit soort goedbedoelde situaties gebeuren en kinderen reageren daar verschillend op, maar een dergelijke situatie kan de afhankelijkheid versterken. Dit is ook logisch omdat een kind van die leeftijd vooral op zijn instinct afgaat.

Zodra zich in de toekomst situaties voordoen waardoor het onderbewuste “getriggerd” wordt, dit wil zeggen dat het onderbewuste een situatie tegenkomt waartegen ze jou, als mens wil beschermen (de situatie in het verleden was immers traumatisch), zullen er gevoelens en zo nodig (heftige) emoties opkomen. Het onderbewuste laat als het waren “alle alarm bellen rinkelen”.

Om die reden kan je overtuigingen het beste op identiteitsniveau oplossen. Zodra het onderbewuste door middel van intrapersoonlijke communicatie “gereset is” met wat het in zijn geheugen heeft opgeslagen, zal de “trigger” er niet meer zijn , waardoor de emoties (stressemmertje) ook niet meer ongecontroleerd op zullen komen.

Wil je hier meer over weten? Kijk op de pagina: Gelukkig leven

Reactie plaatsen