Levensproblemen oplossen

Levensproblemen zijn problemen die je hebt in relatie tot andere mensen. Je doet, zegt of vermijdt dingen om niet afgewezen te worden, of je doet juist dingen om een ander te ‘pleasen’, zodat je je beter voelt. Je bent dus als het ware afhankelijk van anderen om je goed te voelen, in plaats van dat je uitgaat van je eigen onafhankelijke geest, waarbij het niet uitmaakt wat een ander van jou vindt of denkt of tegen jou zegt.

Voorbeelden van levensproblemen zijn:

  • Een sterke behoefte aan erkenning;
  • Kritiek persoonlijk opvatten en daardoor snel in de verdediging schieten;
  • Het gevoel hebben altijd onder druk te staan;
  • Schuldgevoelens hebben;

Levensproblemen oplossen

Gedrag op fysiek vlak

Gedrag ontstaat door te leren en te ervaren. Als een kind zijn ouders iets ziet doen, bijvoorbeeld lopen, dan wil een kind dat ook en zal het zijn ouders en omgeving na gaan doen. Het kind gaat proberen te lopen en gaandeweg lukt dit steeds beter en beter. Om steeds weer beter te gaan lopen, put het kind in het begin steeds uit zijn geheugen, om te bedenken hoe het ook al weer moest. Zodra het kind kan lopen zakt deze kennis over het lopen, als het ware naar het onderbewuste (het deel dat alle geautomatiseerde processen van je lichaam aanstuurt) en wordt deze kennis daar opgeslagen als een overtuiging. Dat maakt het leven ook gemakkelijk, want dan hoef je niet steeds na te denken over wat je moet doen, veel dingen die wij doen, doen wij als het ware automatisch (zonder na te denken).

Gedrag op mentaal vlak

Ook op het mentale vlak leren wij. Als een kind zijn moeder wil helpen in de keuken en er ontstaat een gevaarlijke situatie bij het fornuis waardoor de moeder het kind weg moet trekken en zij haar stem verheft uit angst en om het kind te beschermen, slaat het kind deze gebeurtenis op in zijn systeem. Het kind kan deze situatie nog niet interpreteren zoals een volwassene dat kan. Het kind kan het als doodsangst hebben ervaren.Eerst slaat het kind deze gebeurtenis op in het geheugen, maar als een soortgelijke situatie zich vaker voordoet in het leven van het kind, dan zal het kind het in het onderbewuste opslaan als overtuiging.

Als volwassene zul je nog steeds te maken hebben met deze overtuiging. Je onderbewuste zal elke keer dat zich een situatie voordoet die lijkt op die uit het verleden een signaal zenden. Dit signaal kun je zien als een gevoel, dat wordt opgeroepen door iets uit het verleden, waarvan je de strekking niet meer weet. Deze overtuiging is de oorzaak en je gedrag is het gevolg. Hieronder zie je het leerproces in schema:

We leren op fysiek en op mentaal vlak. Het schema hierboven laat zien hoe wij allen dit leerproces doorlopen.

Leerproces Levensproblemen

Een voorbeeld op het fysieke vlak:

Ad 1. Je leert fietsen.

Ad 2. Met al je zintuigen, nl. je hoort, ziet en voelt (soms ruik je nog iets).

Ad 3. Al doende leer je en leer je welk gedrag (in dit geval een vaardigheid) je het beste kunt toepassen.

Ad 4. Je bent nog aan het leren, het muntje is nog niet gevallen. Je put nog uit je geheugen hoe je ook al weer moet fietsen.

Ad 5. Je kunt nu goed fietsen en je hoeft er niet meer bij na te denken. Het is als het ware naar het onderbewuste gezakt (naar het deel dat automatische processen aanstuurt).

Een voorbeeld op het mentale vlak:

Ad 1. Je bent een klein kindje en je zit in de box, je moeder gaat de kamer uit om je kleine zusje uit bed te halen.

Ad 2. Je ziet je moeder de kamer verlaten.

Ad 3. Je voelt je alleen gelaten. Dit kan afhankelijk van het kind met angst gepaard gaan (met alle goede bedoelingen van de moeder). Het kind kan de situatie nog niet goed interpreteren doordat hij dat vermogen nog niet heeft.

Ad 4. Het kind put uit zijn (korte) geheugen.

Ad 5. De gebeurtenis (met gevoelens van angst) wordt opgeslagen en zal zich in toekomst als automatisch gedrag laten zien. Dit automatische gedrag kan zich ook nog voordoen als je inmiddels volwassen bent. De oorspronkelijke conclusie van de gebeurtenis onthield je eerst nog in je hoofd, maar zakt gaandeweg naar je onderbewuste waar het zich vestigt als overtuiging. Ook al weet je niets meer van de gebeurtenis, maar je voelt nog steeds angst, weerstand of een andere emotie opkomen zodra een soortgelijke gebeurtenis als in het verleden zich voordoet.

Als je dit gedrag blijvend (!) wilt veranderen doe je dit logischerwijs op de plek waar dit gedrag ontstaan is, nl. in je onderbewuste waar het als overtuiging ligt opgeslagen. Ik krijg wel eens de vraag: ”Maar mijn rugzak (mijn problemen) is zo groot, is het wel mogelijk om dat allemaal op te lossen?” Als je je realiseert dat al die problemen (die rugzak) weer voortkomen uit de overtuiging dat je niet kunt overleven zonder de goedkeuring van anderen (de afhankelijkheid van anderen, zie hierboven), dan kun je je problemen op een zeer snelle en effectieve manier oplossen. Alle levensproblemen hangen nl. samen met die afhankelijke overtuiging. De oplossing ligt dan ook bij de kern van het probleem en daarmee met het oplossen van deze afhankelijkheid. Je kunt iets wat als negatieve overtuiging ontstaan is, ook weer neutraliseren en er een voor jou positieve onafhankelijke overtuiging voor in de plaats zetten.

Levensproblemen oplossen

Als je je gedrag kunt veranderen, los je je problemen op!

Dus even samenvattend. De oorzaak van alle levensproblemen ligt in opgeslagen in je overtuigingen (het deel van jou dat zorgt voor alle automatische processen, dus dingen waar je niet meer bij na hoeft te denken). Je gedrag is het gevolg van deze negatieve overtuigingen, die je veelal in je jonge jaren hebt opgedaan. Je wilt wel anders, maar je kunt het (in veel gevallen) niet. De oplossing ligt bij de kern, de oorzaak van je probleem, niet bij het gevolg (je gedrag). Gelukkig is het mogelijk deze beperkende overtuiging – bij de kern – om te zetten in een voor jou ondersteunende overtuiging.

Hoe doe je dit?

Allereerst door inzicht te krijgen in wat je drijft en beperkt in het leven. Dus wat de onderliggende oorzaak is van jouw gedrag. Daardoor ontstaat een stuk bewustwording wat nodig is om te veranderen. “Want wie doet wat hij altijd al deed, krijgt wat hij altijd al kreeg”. Daarnaast ga je door geleide oefeningen, die we tijdens de sessies doen, je belemmerende overtuigingen omzetten in voor jou ondersteunende, positieve, onafhankelijke overtuigingen. Na elke oefening kun je iets dat je daarvoor niet kon en kun je aan het eind van de (in de regel) vier sessies onafhankelijk en vrij door het leven gaan.

Spreekt dit je aan?

Als dit je aanspreekt en je hier meer over wilt weten, neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op.
contact@evelienbrand.nl
mobiel: 06-48057472

Reactie plaatsen