Pesten en intimidatie

Onlangs verscheen opnieuw een artikel over pesten en intimidatie op het werk. Het ziekteverzuim door pesten en intimidatie is zeer hoog. Vier miljoen verzuimdagen per jaar zijn ermee gemoeid. Dit is een enorm probleem, zowel individueel, maatschappelijk als financieel.

Goed dus dat daar zoveel aandacht voor is en aan het voorkomen ervan. De praktijk leert echter dat pesten en intimideren in de meeste gevallen niet openlijk gedaan wordt, maar dat het plaats vindt tussen de pester en de gepeste. Daarnaast is het zo dat de gepeste hier in veel gevallen en om diverse redenen (denk aan angst voor baanverlies, angst voor meer intimidaties, etc.) niet openlijk voor uit wil komen, waardoor er wel cijfers bekend zijn, maar deze over het algemeen in de anonimiteit verkregen zijn. En het leed is al geleden en de ziekteverzuimcijfers lopen op. Uit onderzoek blijkt bovendien dat een economische crisis tot nog meer gevallen van pesten en intimidatie leidt, zodat dan nog meer mensen schade zullen ondervinden van het gedrag van anderen.

pesten

Pesten en gepest worden in je jeugd

Komen mensen nog af van het gevoel van gepest zijn in hun jeugd of latere leven? Het antwoord is helaas ‘nee’. Het geval van afgewezen en buitengesloten voelen door een persoon of groep brengt diepe wonden met zich mee, zeker wanneer het niet bij één ervaring blijft. Mensen voelen zich minderwaardig en schaamte zorgt er vaak voor dat mensen er niet over praten, waardoor het gevoel versterkt wordt. Zoals ik hierboven al schreef, het leed is al geleden en mensen hebben daar vaak hun verdere leven last van.

Wisselwerking

Omdat ik al jaren met kinderen werk, zie ik ook de wisselwerking die ontstaat tussen kinderen. Kinderen zijn leuk en lief, maar soms ook bikkelhard voor elkaar, zeker als ze niet gecorrigeerd worden op het juiste moment. Als er een conflict ontstaat is het serieus nemen van de gevoelens van de kinderen erg belangrijk, maar inzicht geven in het gedrag van de kinderen en wat ze hadden kunnen doen om het conflict te voorkomen is ook essentieel. Ontstaat er een situatie waarbij een kind zich regelmatig buitengesloten of gepest voelt, dan wordt het tijd om te observeren wat er daadwerkelijk gebeurt tussen de kinderen.

Hoe langer dit proces aan de gang is, des te moeilijker het is om het tij te keren. Dit komt omdat de situatie die zich al meermalen heeft voorgedaan steeds weer dezelfde reacties oproept, waardoor de kinderen moeilijk hun gedrag kunnen doorbreken. Het overlevingsmechanisme van het kind treedt als het ware in werking. Dit houdt in dat het kind zich gaat terugtrekken (letterlijk en figuurlijk een muur opbouwen, huilen, vermijden, zich slachtoffer voelen), of het tegenovergestelde (fysiek of verbaal worden, denk aan schoppen, slaan, schreeuwen).

Hoe eerder de situatie gestopt wordt des te gemakkelijker het is om de situatie te veranderen. Met oudere kinderen zie je dat veel situaties zich buiten het gezichtsveld van volwassenen voordoen. In dat geval is het nog lastiger om een goed beeld te krijgen wat er tussen de kinderen gebeurt. Gelukkig is het mogelijk om het gevoel van pijn dat in het verleden is opgedaan door het pesten of buitensluiten, weg te nemen, waardoor het kind zijn gedrag makkelijk kan aanpassen. Het voorbeeld en de evaluatie hieronder laten zien dat dit mogelijk is.

Pesten

Voorbeeld uit de praktijk: Gepest op school

In december 2015 heb ik in mijn praktijk gewerkt met een meisje van acht. Zij zit in groep 5 en in groep 4 deed zich een situatie voor dat zij zich gepest en buitengesloten voelde. Dit nam ernstige vormen aan, omdat het meisje elke dag boos en verdrietig uit school kwam en haar moeder zich geen raad wist. Ze dacht er aan haar dochter van school te halen maar vroeg zich (terecht) af of ze hier wel goed aan deed. In de praktijk spraken we hierover.

Dit meisje was zich erg bewust van haar eigen gedrag en kon dit ook goed benoemen. Het lukte haar alleen niet om anders te reageren. Haar overlevingsmechanisme trad steeds in werking, alleen wist ze dat zelf niet. Na een adequate oefening (bleek later), kon dit meisje zichzelf weer zijn, had ze weer speelafspraakjes en ging ze zelfs logeren.

Haar rugzak met negatieve gevoelens en ballast had ze door de oefening letterlijk en figuurlijk af kunnen doen en zonder veel moeite kon zij zichzelf weer zijn. De groep waar zij in zit pakte haar nieuwe gedrag goed op en nam haar meteen goed op in de groep. Oh, wat werd ik blij om dat te horen :-). Na zes weken vroeg ik haar moeder een evaluatie in te vullen en dit is wat ze me teruggaf.

Evaluatieformulier

Leeftijd kind: 8

meisje

Wat was voor jou de belangrijkste reden om met je kind naar Evelien te laten gaan?

Mijn dochter zat niet lekker in haar vel op school.  Ze voelde zich buitengesloten en ze had het idee dat er meer stomme dingen gebeurde op school dan leuke. Ze had het gevoel dat kinderen onaardig tegen haar deden.

Welke problemen had je kind in het dagelijks leven?

Buiten school geen, op school voelde ze zich sociaal onthand.

Hebben er verbeteringen plaatsgevonden door de sessie met Evelien? Zo, ja kun je ze omschrijven?

Ja, ze komt weer blij uit school, ze kan weer relativeren, ze is zelf minder defensief en dus ook minder onaardig tegen andere kinderen uit haar klas. Ze speelt weer samen in de pauze met kinderen uit haar klas. Ze werkt samen en ze heeft weer leuke verhalen.

Het is nu 6-8 weken geleden dat je kind bij Evelien is geweest. Zijn de resultaten nog steeds zichtbaar?

Jazeker het gaat mi alleen meer in stijgende lijn.

Op een schaal van 1-10 (waarbij 1 geen effect en 10, groot effect), welk cijfer geef je het resultaat van de sessie voor je kind.

9

Volwassenen die gepest zijn

De behandeling beperkt zich gelukkig niet alleen tot kinderen. Ook volwassenen die gepest zijn kan ik goed helpen met hun pestverleden (of -heden). Bij jonge kinderen kan het traject uitzonderlijk snel zijn (in bovengenoemde situatie was één sessie voldoende). Bij volwassenen gaat dit minder snel, al vind ik vijf sessies (intake + vier sessies met oefeningen) ook niet veel en zeker de moeite waard om je pestverleden en overige ballast voorgoed achter je te laten. Hierdoor kun je namelijk weer verder gaan met je leven en begint het leven in mijn ogen past echt als dit heeft plaatsgevonden.

Wil je weten of ik jou en/of jouw kind kan helpen, schroom dan niet om per email (evelien@evelienbrand.nl) of telefonisch (06-46730903) contact te zoeken.

 

Reactie plaatsen